برداشتن نمکدان از سفره غذا

برداشتن نمکدان از سفره غذا

بدانیم و اقدام کنیم...


 

بیماری فشار خون بالا، اصلی ترین عامل خطر قابل تغییر برای ناتوانی ومرگ ومیر زودرس ناشی از بیماریهای قلبی،بیماریهای مزمن كلیه وسكته مغزی در جهان و ایران است.به طوری كه فشارخون بالا سالانه باعث مرگ ومیر 10-4 میلیون نفر وناتوانی و مرگ زودرس 218 میلیون نفر درجهان می شود. مهمترین دلیل مرگ و ناتوانی ، رژیم غذایی نامناسب ومصرف بالای نمك می باشد كه نخستین عامل ایجاد فشار خون بالاست.

 

طبق برآورد های انجام شده،استاندارد مصرف در جهان 3-2 گرم در روز می باشد درحالیكه در استان گیلان 15-10 گرم در روز نمك مصرف می شود.