کسب مقام برتر در مسابقات نقاشی چهارشنبه آخر سال

کسب مقام برتر در مسابقات نقاشی چهارشنبه آخر سال

 

کسب مقام برتر در مسابقات نقاشی چهارشنبه آخر سال ،توسط دانش آموزان هنرمند را به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.


موفقیت شما در مسابقات نشان از لیاقت و شایستگی شما دارد.

امیدداریم بیش از پیش موفق باشید.