افتخاری دیگر در کارنامه مجموعه مدارس مهرآیین

افتخاری دیگر در کارنامه مجموعه مدارس مهرآیین

پیروزی، پرشی دارد به اندازه بلندای آسمان که همواره دل را شاد ولحظه‌ها را ماندگار می‌سازد.دختران خوبم، قبولیتان  در وروردی آزمون استعدادهای درخشان را به شما تبریک می‌گوییم. همواره به یاد داشته باشید، موفقیت یک نقطه نیست بلکه جریانی پیوسته است.