پیام تبریک اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان

پیام تبریک اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان

 

دختران پر تلاش مهر آیینی

توفیق ورود به دروازه های دنیای علم و دانش یکی از موهبت هایی است از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست.


امروز با قبولی در آزمون استعدادهای درخشان  و طی مدارج علمی در آتی مژده کیمیا شدن را به مس وجودت داده ای؛ ما نیز به نوبه خود کسب این موفقیت را به شما رهجویان مسیر علم وتعلم تبریک عرض می نمائیم.

انجمن اولیا و مربیان دبستان مهر آیین