اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم، سال تحصیلی 99-1398

اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم، سال تحصیلی 99-1398

 

قابل توجه اولیای محترم پایه های پیش دبستان تا ششم،لطفا جدول زمان بندی لباس فرم دانش آموزان را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.

 

نکات قابل توجه:

*به منظور جلوگیری از ازدحام در ایام فوق،از اولیای محترم درخواست می گردد، حتما در روز و ساعات قید شده جهت برنامه ریزی  لباس اقدام نمایند.

*اولیای ارجمند لطفا آمادگی لازم جهت پرداخت قسط دوم شهریه راداشته باشند.

*اولیای گرامی حضور دانش آموز الزامی نمی باشد.