اطلاعیه مهم تحویل فیلم جشن پایان سال تحصیلی97-96و98-97

اطلاعیه مهم تحویل فیلم جشن پایان سال تحصیلی97-96و98-97

به اطلاع اولیای عزیزی که در جشن پایان سال تحصیلی 97- 96و 98-97شرکت داشته اند می رسانیم

لطفا جهت دریافت فیلم جشن پایان سال تحصیلی

در روز اندازه گیری لباس فرم " یک عدد فلش 16 گیگ "همراه داشته باشید.

با تشکر و احترام