روز روستا و عشایر

روز روستا و عشایر

روستا، تداعی کننده زندگی است، تلاشی که هر صبح با صدای طبیعت و صداهای طبیعی آغاز می‌شود، در پاکی و صمیمیت و با خواب خورشید، به استراحت‌گاه می‌رود.
 

 

روستا هنوز هم تداعی‌ کننده عشق و صفا و صمیمت است، همدلی مردم، هم‌صدایی همه و پاکی و بی ریا بودن.


برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.