اطلاعیه در مورد انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-1398

اطلاعیه در مورد انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-1398

قابل توجه اولیای محترم،

با احترام، نظر به این که انجمن اولیاء و مربیان مدارس نماد همدلی و همراهی خانه و مدرسه بوده و در مسیر تعالی جایگاه خانواده در نظام تعلیم و تربیت نقش به سزایی را ایفا می نماید بی تردید توسعه و تقویت این نهاد مقدس مردمی موجب افزایش کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی مدارس می گردد. لذا بر همین اساس از شما بزرگواران دعوت به عمل می آید که در جلسه ی انتخابات اعضای انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 99-1398 حضور بهم رسانید.

*لازم به ذکر است در این جلسه شاهد سخنرانی معلمان گرامی نیز خواهیم بود*

  زمان: روز چهارشنبه، مورخ 1398/07/17، از ساعت  15:30

  مکان: سالن اجتماعات شهید محنا

لطفاً از آوردن دانش آموزان به جلسه خودداری نمایید.

با تشکر و احترام