بازدید از کانون پرورش فکری کودکان

بازدید از کانون پرورش فکری کودکان

امروز دختران مهرآیینی  به مناسبت هفته جهانی کودک برای دیدن نمایش و همچنین فعالیت های هنری

به کانون پرورش فکری کودکان رفتند و ساعاتی را در کنار یکدیگر به خوشی سپری کردند.

کودکان ، نزدیک ترین راه های رسیدن به عشق را از پرنده ها بهتر بلدند .

روز کودک مبارک . . .

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.