افتخاری دیگر در کارنامه موفقیت های مهرآیین

افتخاری دیگر در کارنامه موفقیت های مهرآیین

دختران عزیزم، پذیرفته شدن در آزمون نمونه دولتی و 

کسب این موفقیت را به شما و خانواده ی محترمتان

تبریک عرض می نماییم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند مهرآیین