فراخوان مسابقه سفیران سلامت دانش آموزی

فراخوان مسابقه سفیران سلامت دانش آموزی

برگزاری مسابقه سفیران سلامت دانش آموزی در قالب عکس، پیام بهداشتی، نامه ای به کروناویروس، ضبط شعر با صدای سفیر سلامت، نقاشی، خاطره نویسی، کلیپ کوتاه دانش آموزی و ...

 

ارسال آثار با مراجعه به سایت

iec.behdasht.gov.ir

و نصب اپلیکیشن سفیران سلامت دانش آموزی

اداره سلامت و تندرستی