اصلاحیه زمانبندي ثبت نام کتب درسی

اصلاحیه زمانبندي ثبت نام کتب درسی

باسلام و احترام
باستحضار اولیای محترم می رساند، اصلاحیه زمانبندي ثبت نام و توزیع کتب درسی به شرح زیر است: