اطلاعیه آخرین مهلت اندازه گیری لباس فرم

اطلاعیه آخرین مهلت اندازه گیری لباس فرم

قابل توجه آن دسته از اولیای گرامی که تاکنون جهت

اندازه گیری لباس فرم دانش آموز خود به دبستان

مراجعه ننموده اند ،آخرین مهلت اندازه گیری

لباس فرم (برای دانش آموزان جامانده) روز یکشنبه مورخ 97/4/31، از ساعت 9 الی 12 می باشد.

در صورت عدم مراجعه این دبستان هیچگونه مسئولیتی

در قبال لباس فرم دانش آموزان ندارد.

با تشکر واحترام