افتخارآفرینی دختران مهرآیینی در مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

افتخارآفرینی دختران مهرآیینی در مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

 دختران نازنینم  کسب رتبه های برتر در جشنواره جابربن حیان  با رتبه خیلی خوب  و  خوب

در مرحله استانی را از صمیم قلب به شما و خانواده بزرگ مهرآیین تبریك می گوییم و

امیدواریم در تمامی مراحل زندگیتان همینگونه چون در بدرخشید.

 جا دارد که از معلمین پرتلاش ودلسوزی که در این جشنواره زحمات

به سزایی کشیده اند نیز تقدیر و تشکر به عمل آوریم.