پیام تبریک انجمن اولیا و مربیان

پیام تبریک انجمن اولیا و مربیان

                                                                            

تبریک به دانش آموز موفق مهرآئین ، سها نصیری کما

دانش آموز موفق و استعداد درخشان مهرآئین .. سها نصیری کما

کسب مقام برتر در مسابقات کانگوروی کشوری برگ زرین دیگریست بر افتخارات و

موفقیتهای جنابعالی که صمیمانه به شما تبریک می گوییم و از خداوند منان

آرزوی موفقیتهای روزافزون و درخشش در تمام شئون زندگی مسئلت می کنیم.

ما ایمان داریم که موفقیت کم و بیش در دسترس همگان هست اما دامنه توفیق

در زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است. و لذا این موفقیت چشمگیر را

به پدر و مادر فرهیخته و گرامی شما، سرکار خانم سوادیان، معلم بسیار زحمتکش و

موفق مهرآئین و سرکار خانم قانع مدیریت خلاق، متفکر و کارآمد و پرسنل پرتلاش

دبستان هوشمند پیشرفته مهرائین تبریک و تهنیت می گوییم و

برای جملگی عزیزان آرزوی توفیقات روزافزون از درگاه باریتعالی خواهانیم.

انجمن اولیاء و مربیان