افتخارآفرینی دختران مهرآیینی در آزمون استعدادهای درخشان

افتخارآفرینی دختران مهرآیینی در آزمون استعدادهای درخشان

برای رسیدن به پله های موفقیت همیشه گام اول بسیار سازنده است.

موفقیت دختران پرتلاش مهرآیینی در آزمون سراسری سمپاد را

به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.

*سپاسگزاری ویژه از خانم سوادیان آموزگار فرهیخته و پرتلاش و اولیاهای ارجمند*

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین