جدول زمانی ارائه کارنامه نیمسال دوم

جدول زمانی ارائه کارنامه نیمسال دوم

جهت مشاهده ی  جدول زمانی ارائه کارنامه نیمسال دوم

سال تحصیلی 96-95به ادامه مطالب مراجعه فرمایید.

 

 

اولیای محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما درخواست می شود با توجه به برنامه اعلام شده از شنبه 96/3/20 الی چهارشنبه 96/3/24

جهت انجام امورتحصیلی مربوط به فرزند خود به مدرسه مراجعه فرمایید:

 

  1.       تسویه باقیمانده شهریه سال قبل
  2.       تحویل کارنامه طبق جدول زمانی ذیل
  3.       ثبت نام قطعی برای سال جدید با پرداخت قسمتی از شهریه و تایید امور مالی :
  • در صورتی که شورای مـالی ، فرم ثبت نام را تایید نکند فرزند شما، دانش آموز سال جدید محسـوب

نمی گردد.

  • با توجه به اینکه ظرفیت مدرسه کامل می باشد و عده ی زیادی متقاضی ثبت نام در این مدرسه بوده و

بعنوان ذخیـره فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند و منتظـر وضعیت ثبت نام قطعی هستند ، در صورت عـدم

 ثبت نام و پرداخت شهریه و عدم تایید امورمالی مدرسه در ظرفیت اعلام شده ،از آنها ثبت نام قطعی بعمل

می آید و بعد از تکمیل کلاس، مسئولیت عدم ثبت نام دانش آموز بعهده ی اولیای محترم می باشد.

  1.      لطفا جهت گرفتن کارنامه در بازه ی زمانی قید شده در دبستان حضور یابید.
  2.       حضور دانش آموز در زمان دادن کارنامه الزامی می باشد.
  3. حضور یکی از والدین محترم جهت دریافت کارنامه الزامی می باشد.

با تشکر و احترام

مدیریت دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین