اطلاعیه زمان برگزاری آزمون ورودی پایه ششم

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون ورودی پایه ششم

 

قابل توجه اولیای ارجمند

 آزمون ورودی پایه ششم کلاس خانم سوادیان روز دوشنبه

مورخ 96/6/6 راس ساعت 12:45 الی 13:45 در دبستان برگزار می گردد.