جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-95

جشن بزرگ مهرآیین در سال تحصیلی 96-95

یکسال در کنار باهم بودن را جشن گرفتیم تا به یاد آوریم

همه ی بودن ها و دوست داشتن ها و گاها سخت گیری ها باید با پایان

خوش تمام شود. ازاینکه در تمام لحظات دلگرم خانواده ی مهرآیین هستید سپاسگزاریم.