برگزاری جشن تکلیف پایه سومی ها

برگزاری جشن تکلیف پایه سومی ها

امروز سه شنبه مورخ 96/2/26 جشن تکلیف پایه سومی ها

وجشن معنوی پایان کتاب درسی قرآن که همره با نماز و زیارت همراه شد

در شبستان مسجد خواهر امام  بسیارباشکوه برگزار گردید.

دختران مهرآیینی فرا رسیدن جشن عبادت

 "نعمت رسیدن به سن تکلیف و گفتگو با خدا را"

  به شما عزیزان تبریک میگوییم.