اطلاعیه متقاضیان جهش تحصیلی

اطلاعیه متقاضیان جهش تحصیلی

 

قابل توجه اولیای ارجمند

آندسته از اولیای عزیزی که متقاضی جهش تحصیلی فرزند خود می باشند ،

لطفا تا روز سه شنبه 9 خرداد به دفتر دبستان اطلاع دهند.

با تشکر و احترام