اطلاعیه آزمون المپیاد ریاضی (پایه ششم)

اطلاعیه آزمون المپیاد ریاضی (پایه ششم)

آن دسته از دانش آموزانی که در المپیاد ریاضی(پایه ششم)

شرکت نموده اند زمان و مکان آزمون به شرح زیر می باشد:

زمان : دوشنبه مورخ  96/2/25 ساعت 18:30

مکان: یخ سازی- ابتدای شهرک اندیشه - پژوهشسرای پروفسور رضا