پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

دانش آموز عزیز ستایش مروج حریری

دریافت کمربند مشکی در رشته تکواندو را به شما و خانواده ی

محترم تبریک عرض نموده و بهترین ها را برایتان آرزومندیم.