اطلاعیه بازدید علمی روز زمین پاک

اطلاعیه بازدید علمی روز زمین پاک

 

قابل توجه اولیای محترم مهرآیینی

به اطلاع می رساند ،با توجه به فرا رسیدن روز زمین پاک

این دبستان در نظر دارد ، جشنواره ای را با این مضمون برای دانش آموزان پایه های پیش،اول،دوم و سوم 

در روز شنبه مورخ 96/2/2در پارک برگزار نماید.

لطفا رضایت خویش را روز شنبه به کلاس ارسال فرمایید.

با تشکر و احترام