فلسفه و مهارتهای زندگی

منوی کلاس 2-1

فلسفه و مهارتهای زندگی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1نکته هایی طلایی۱۳۹۶/۰۷/۰۹116
2اهداف کلی فلسفه و مهارتهای کودک۱۳۹۶/۰۷/۰۹100
3راه های تقویت اندیشه ورزی در کودکان۱۳۹۶/۰۷/۰۹118
4تفکر۱۳۹۶/۰۷/۰۹91